UGL-utbildning, Stockholm

Varmt välkommen till Mats Bergström Konsult AB. Jag ger kurser inom ledarskap och konflikthantering samt grupp- och organisationsutveckling. Min UGL-utbildning hålls nära Stockholm, på Knistad Herrgård i Skövde och passar personer på alla nivåer inom alla typer av företag och branscher.

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en term som utvecklades inom Försvarsmakten på 80-talet. Med goda resultat har UGL sedan blivit Sveriges mest populära kurs i personlig utveckling och använts flitigt inom både näringslivet och offentlig sektor. Min UGL-utbildning passar alla, oavsett om du bor i Stockholm, Malmö, Karlskrona eller Luleå.

Gruppdynamik och konflikthantering är centralt i min UGL-utbildning nära Stockholm

Syftet med en UGL-utbildning är att alla deltagare ska få en ökad förståelse för gruppdynamik, hur konflikter ska hanteras, konsten att ge och ta feedback samt vikten av att uttrycka sig i klartext för att undvika missförstånd och oklarheter. Kunskapen som förmedlas på en UGL-utbildning, oavsett om du befinner dig i Stockholm eller i andra delar av landet, är både specifika för just din arbetsplats och organisation samt ger ett långsiktigt lärande om hur vi bemöter andra i olika situationer.

Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om min UGL-utbildning. Stockholm är bara en av alla platser jag arbetar på och det finns inte någon organisation jag inte vill ta mig an.

Du kan även läsa mer om UGL-utbildningen genom att trycka HÄR

Sitemap