UGL-kurs, Stockholm

Varmt välkommen till Mats Bergström Konsult AB. Jag ger utbildningar inom ledarskap och konflikthantering samt grupp- och organisationsutveckling. Min UGL-kurs hålls nära Stockholm, på Knistad Herrgård i Skövde och passar personer på alla nivåer inom alla typer av företag och branscher.

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en term som utvecklades inom Försvarsmakten på 80-talet. Med goda resultat har UGL sedan blivit Sveriges mest populära kurs i personlig utveckling och använts flitigt inom både näringslivet och offentlig sektor. Min UGL-kurs passar alla, oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg, Kalmar eller Sundsvall.

Gruppdynamik och konflikthantering är centralt i min UGL-kurs i närheten av Stockholm

Syftet med en UGL-kurs är att deltagarna ska få en ökad förståelse för hur en grupp fungerar, hur konflikter ska hanteras, konsten att ge och ta feedback och vikten av att uttrycka sig i klartext för att undvika missförstånd och oklarheter. Kunskapen som förmedlas på en UGL-kurs, oavsett om du befinner dig i Stockholm eller i andra delar av landet, är både specifika för just din arbetsplats och organisation samt ger ett långsiktigt lärande om hur vi bemöter andra i olika situationer.

Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om min UGL-kurs. Stockholm är bara en av alla platser jag arbetar på!

Du hittar mer information om UGL-kurser när du trycker HÄR

Sitemap