Bra UGL-kurser

Välkommen till Mats Bergström Konsult AB. Jag är en konsultutbildare som erbjuder bra UGL-kurser, grupp-, organisations- och verksamhetsutveckling samt konflikthantering. Jag har en militär bakgrund och har arbetat med utbildningar inom utveckling och ledarskap i över 25 år.

Bra UGL-kurser, eller Utveckling av Grupp och Ledarskap som det heter, är allt mer efterfrågat. UGL har blivit Sveriges mest populära kurs i personlig utveckling och har använts flitigt inom näringsliv och offentlig förvaltning.

De yttersta avsikter med bra UGL-kurser är att förhållningssätt och beteenden hos chefer och ledare ligger i harmoni med organisationens värderingar och att rätt saker görs på rätt sätt.

Bra UGL-kurser som är upplevelsebaserad

Bra UGL-kurser med mig, Mats Bergström, är upplevelsebaserad där praktiska övningar varvas med teori och fakta som rör så väl grupp- och individutveckling som ledarskap.

UGL bygger, övergripande, på en teori som kallas FIRO. Modellen är forskningsmässigt säkerställd och prövad i organisationer av skiftande karaktär och verksamheter. Bra UGL-kurser har bland annat testats av Karolinska Institutet, Salus Ansvar, Hyper Island, Försvarsmakten samt många kommuner och landsting.

Välkommen att ta kontakt med mig om du vill veta mer om de bra UGL-kurser jag erbjuder.

Läs mer om bra UGL-kurser genom att trycka HÄR
Väl mött!

Sitemap