Bra UGL-handledare

Välkommen till mig, Mats Bergström. Jag ger kurser i ledarskap, grupp- organisations- och verksamhetsutveckling och har över 25 års erfarenhet i branschen. Jag arbetar även med konflikthantering och är en bra UGL-handledare.

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Arbetet för en bra UGL-handledare är alltså att framhäva och förbättra förhållningssätt och beteenden hos chefer och ledare så att dessa ligger i linje med organisationens värderingar samt att den enskilda gruppmedlemmens personliga utveckling bejakas.

En bra UGL-handledare ser både individen och gruppen

En UGL-kurs med mig innefattar bland annat moment så som stresshantering, ledarskap och gruppdynamik. Det övergripande målet för mig som en bra UGL-handledare är att du som gruppmedlem och ledare ska bli effektivare och utveckla dina kunskaper inom konflikthantering, ökad självkännedom samt förstå behovet av ledarskap.

I kursen UGL läggs fokus på det sociala/mellanmänskliga, vilket också är i harmoni med utvecklingsmålen.

Som en bra UGL-handledare har jag många års erfarenhet inom det militära och har en god förståelse för skillnaderna mellan chefskap och ledarskap. Jag har bland annat jobbat med företag som Försvarsmakten, Domstolsverket, Manpower, Södersjukhuset och STATOIL samt många kommuner och landsting.

Om du vill veta mer om våra utbildningar eller hur jag, som en bra UGL-handledare, kan hjälpa just dig och din organisation, tveka inte att ta kontakt med mig.

Du kan även läsa mer om bra utbildning för UGL-handledare HÄR

Välkommen!

Sitemap